Prigovor na rezultate “Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja – Rok: 20.11.2020.” – molba za reviziju odluke

Držimo da se radi o velikom propustu ili pogrešci te ovim putem podnosimo prigovor na donesenu odluku, posebice što ona dovodi u pitanje, ne samo provedbu našeg programa nego i čitav Javni poziv. 

Umjetnička organizacija MITROPA, Crvenog križa 6, 10 000 Zagreb

Umjetnički kolektiv MONTAŽSTROJ, Vojnovićeva 22, 10 000 Zagreb

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

 • Ministrica kulture i medija Republike Hrvatske dr.sc. Nina Obuljen Koržinek
 • Povjerenstvo Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

U Zagrebu, 22. prosinca 2020.

Predmet: Prigovor na rezultate “Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja – Rok: 20.11.2020.” – molba za reviziju odluke

Poštovana ministrice kulture i medija Republike Hrvatske, 

Poštovani članovi Povjerenstva, 

umjetnička organizacija MITROPA u suradnji s umjetničkim kolektivom MONTAŽSTROJ je na „Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja – Rok: 20.11.2020. „ (u daljnjem tekstu Javni poziv) predložila program „KOMUNIZAM DE LUXE“, koji je odbijen od strane Povjerenstva i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Držimo da se radi o velikom propustu ili pogrešci te ovim putem podnosimo prigovor na donesenu odluku, posebice što ona dovodi u pitanje, ne samo provedbu našeg programa nego i čitav Javni poziv. 

Dvodjelni projekt koji se sastoji od online mini-serije „RADNIČKA CESTA“ i serije online rasprava „TKO NE RADI NEĆE NI JESTI“ obuhvaća medij kazališta i filma, te online interakciju i edukaciju. Projekt zadire u osnovna pitanja koja nameće kriza izazvana pandemijom, bavi se prekarnim radom, nesigurnosti, otuđenosti i i neizbježnim ciklusima kriza koje post-kapitalizam a posebno pandemija korona virusa donosi u živote radnika.

Obrazloženje našeg prigovora započeli bi sa nekoliko neupitnih činjenica vezanih za sam projekt i Javni natječaj:  

 • Projekt „KOMUNIZAM DE LUXE“ nosi kvalitetu i ne samo da ispunjava uvjete natječaja, već upravo odgovara na problem zbog kojeg je natječaj raspisan, on s njim korespondira na više načina, kako u tehnološkom tako i u sadržajnom smislu;
 • MONTAŽSTROJ nije niti kao udruga niti kao d.o.o. mogla sudjelovati na natječaju zbog formalno pravnih uvjeta;
 • Suradnici koji su aplicirali za ovaj projekt nisu mogli aplicirati i samostalno te su time ostali zakinuti i za daljnji angažman i za financiranje;
 • Projekt „KOMUNIZAM DE LUXE“ je digitalna, proširena prilagodba  i naslanja se na projekt „RADNIČKA CESTA“ koji je djelomično financiran iz sredstava Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba;
 • Kako bi realizirali što kvalitetniji projekt dodano je partnerstvo i umjetničkog (MITROPA) i edukativnog karaktera (VERN).

Prigovor temeljimo na tri skupine razloga:   

 • Kvaliteti i inovativnosti samog programa te njegovim značajem i potrebama u širem društvenom okruženju, a napose kulturnom prostoru Republike Hrvatske;
 • Uklopljenosti programa „KOMUNIZAM DE LUXE“ u razloge za dodjeljivanje potpora definirane Javnim pozivom (članak 3), kao i definiranih smjernice kroz temeljne i specifične kriterije Javnog poziva (članak 4);
 • Kontinuitetu i kvaliteti djelovanja umjetničke organizacije MITROPA i Umjetničkog kolektiva MONTAŽSTROJ, te perspektivi provedbe programa u okolnostima izostanka podrške Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
 1. Obrazloženje kvalitete i inovativnosti samog programa te njegov značaj i potreba u širem društvenom okruženju, a napose kulturnom prostoru Republike Hrvatske 

prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_dodatno razradjeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe“, 2B – Projekt KOMUNIZAM DE LUXE kao javna potreba u kulturi Republike Hrvatske

U uvjetima kada su javna okupljanja ograničena, publika u kazalištima desetkovana, projekt “KOMUNIZAM DE LUXE” uključuje publiku u sam proces realizacije, te objedinjuje edukativni i umjetnički pristup, ali i društveni angažman. Pritom se potpuno posvećuje trenutačno možda i najvažnijoj temi koja se pojavljuje u okviru koronakrize a tiče se ekonomije, umjetnosti, ali i novom načinu života. U suradnji sa stručnjacima ćemo znanstveno i edukativno obraditi temu univerzalnog temeljnog dohotka, ali i umjetnički, kroz digitalnu adaptaciju drame “RADNIČKA CESTA”, tražiti odgovore na pitanja poput tko su današnji proleteri odnosno postoje li još uopće? 

 1. Obrazloženje uklopanja programa „Komunizam de Luxe“u razloge za dodjeljivanje potpora definirane Javnim pozivom (članak 3), kao i definiranih smjernice kroz temeljne i specifične kriterije (članak 4)
 • financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.) 

Online project “KOMUNIZAM DE LUXE” temelji se na online digitalno prilagođene crno-humorne mini-seriji “RADNIČKA CESTA”. Nakon objavljivanja svake od 4 epizode online serije “RADNIČKA CESTA” tijekom travnja 2021. slijedi održavanje po jedne online rasprave “TKO NE RADI NEĆE NI JESTI” na temu koronakrize i uvođenja univerzalnog temeljnog dohotka (UTD) u kojima sudjeluju po 2 stručnjaka (ukupno 8) u interakciji s korisnicima.

– prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_dodatno razradjeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe“, 1A – Detaljni opis programa 

 • kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima 

Za potrebe online rasprava pod radnim naslovom “TKO NE RADI NEĆE NI JESTI!” okupiti ćemo u jednom prostoru lokalne poduzetnike, ekonomiste, te stručnjake iz područja socijalne skrbi ali i znanstvenike iz područja sociologije, politologije, psihologije i filozofije.

– prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_dodatno razradjeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe“, 1C – Detaljni opis online rasprava TKO NE RADI NEĆE NI JESTI!

 • inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima se omogućuje siguran pristup umjetničkim djelima 

Interdisciplinarni projekt “KOMUNIZAM DE LUXE” sastoji se od dva komplementarna segmenta, online kazališne mini-serije “RADNIČKA CESTA” i serije online rasprava “TKO NE RADI NEĆE NI JESTI!”. Korištenje VR tehnologije čini ovaj projekt lakše dostupnim širokoj publici (bez potrebe za dodatnom opremom od strane korisnika, funkcionira na pametnim telefonima, itd.), te obogaćuje poznate umjetničke (kazališne filmske) forme.

– prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_dodatno razradjeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe“, 2A – Predviđeni model distribucije online mini-serije i rasprava

 • suradnja s partnerskim institucijama, udrugama i umjetničkim organizacijama iz istih ili različitih umjetničkih područja 

Potaknuti koronakrizom koja ima sve veće negativne učinke na većinu gospodarskih grana te imajući u vidu pogotovo složenu situaciju u sferi kulture i umjetnosti, umjetnička udruga MITROPA u koprodukciji s umjetničkim kolektivom MONTAŽSTROJEM online projektom pod radnim naslovom “KOMUNIZAM DE LUXE” obuhvaća i isprepliće medije kazališta i filma, te online interakciju i edukaciju. U project je uključeno i Sveučilište Vern iz Zagreba. 

prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_dodatno razradjeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe, 3B – Organizacije — nositelji projekta KOMUNIZAM DE LUXE 

– prilog „ “MITROPA_MONTAZSTROJ_sporazum

– prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_Izjava_VERN

 • uključivanje samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca u području kulture u kreiranje i produkciju programa 

Odabrani glumci, ali i projektni tim su većinom samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci koji su se našli u vrlo teškoj situaciji zbog pandemije koronavirusa. Scenarij za online mini-seriju na temelju kazališnog projekta “RADNIČKA CESTA” kreiraju Ana Prolić i Borut Šeparović koji je ujedno autor i redatelj. Snimatelj i montažer materijala je Konrad Mulvaj. Glumačku postavu čine: Goran Grgić, Bojan Navojec, Bernard Tomić i Matej Đurđević.

prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_dodatno razradjeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe, 1D – Suradnici angažirani na projektu KOMUNIZAM DE LUXE i 3C – Autor projekta KOMUNIZAM DE LUXE – BORUT ŠEPAROVIĆ

 • održivost programa i nakon prestanka ograničavajućih epidemioloških uvjeta 

Multimedijsko određenje projekta donosi veći broj kanala putem kojih se ova važna tema, sagledana iz različitih znanstvenih perspektiva komunicira s publikom, počevši od microsite-a na kojoj će projekt biti uvijek dostupan pa do društvenih mreža.

– prilog „MITROPA_MONTAZSTROJ_dodatno razradjeni opis prijavljenog programa i njegove provedbe, 2A – Predviđeni model distribucije online mini-serije i rasprava

 1. Kontinuitet i kvaliteta djelovanja Umjetničke organizacije Mitropa i Umjetničkog kolektiva Montažstroj, te perspektiva provedbe programa u okolnostima izostanka podrške Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Umjetnička organizacija MITROPA (osnovana 2006.) i umjetnički kolektiv MONTAŽSTROJ (osnovan 1989.) djeluju u sferi kulture i umjetnosti kao i njihovi članovi i suradnici, posebno u području produkcije i realizacije filma, kazališnih predstava, umjetničkih performansa itd.

Umjetnički kolektiv MONTAŽSTROJ je, uvjereni smo, među priznatim pokretačima inovacija na kulturnoj sceni Republike Hrvatske. MONTAŽSTROJ je inaugurirao i razvio kulturne obrasce, metode, konceptualne okvire i multimedijske postupke koji su kasnije prisvajani od aktera vaninstitucionalne i institucionalne scene. 

Bez podrške Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za potrebe digitalne prilagodbe ne možemo realizirati projekt u skladu s ograničavajućim epidemiološkim uvjetima, koji je već odobren i od od strane Ministarstva i od strane Grada Zagreba. Ne možemo razviti nove inovativne obrasce neformalnog građanskog odgoja i obrazovanja kroz umjetnost i kulturu, ne možemo razvijati nove metode rada kroz angažiranu umjetnost. Dakle, prekid financiranja projekta koji je već jednim djelom realiziran, a daljnja realizacija u postojećem obliku nije moguća uslijed epidemioloških mjera, za nas ima posljedice i značenje koji nadilaze pitanje realizacije jednog programa ili projekta.

Također napominjemo da umjetnički kolektiv MONTAŽSTROJ nije umjetnička organizacija, te se stoga nije mogao prijaviti na predmetni Javni poziv, niti kao udruga niti kao d.o.o., iako je pri Ministarstvu registriran kao nezavisno kazalište. Suradnjom s UO MITROPA osigurala je zadovoljavanje formalnih uvjeta natječaja, ali i ponovno pokrenu suradnju dviju organizacija, započetu na vrlo uspješnom projektu „Mladež bez Boga“, također sufinaciranog od strane Ministarstva kulture i medija. BORUT ŠEPAROVIĆ, kao nositelj projekta od strane MONTAŽSTROJA, nije s istim projektom mogao aplicirati na Javni poziv, te je kao samostalni umjetnik ostao bez mogućnosti nastavka aktivnosti i djelovanja u okolnostima smanjenih mogućnosti umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa (Članak 5 Javnog poziva). Samim tim, suradnici na projektu, koji također nisu aplicirali na Javni poziv, a uglavnom se radi o samostalnim umjetnicima i nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, također su ostali zakinuti i za daljnji angažman i financiranje. 

Iz svega navedenog razvidno je da je najveća vrijednost našeg programa da kroz kulturu i umjetnost djeluje na općedruštvenom planu, te da projekt u potpunosti udovoljavaju uvjetima Javnog poziva sukladno navedenim ciljevima i kriterijima o čemu smo priložili detaljnu argumentaciju u sklopu prijave projekta. Zbog toga nam je potpuno neobjašnjivo kako takav program može biti odbijen od strane Povjerenstva i Ministarstva kulture i medija.

Sukladno tome tražimo hitan sastanak s ministricom kulture i medija Republike Hrvatske dr. sc. Ninom Obuljen Koržinek, kao i da Povjerenstvo Javnog poziva za odabir programa digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja, revidira proces valorizacije predloženog programa te donese drugačiju odluku, odluku o financiranju ovog programa. 

Veselimo se mogućnosti njegove realizacije, na dobrobit naše ciljane populacije i široke hrvatske javnosti. 

Srdačno,

Sanja Šamanović, umjetnička organizacija MITROPA

Borut Šeparović, umjetnički kolektiv MONTAŽSTROJ