Impressum

Upravljanje Internet stranicama: Udruga Montažstroj / Montažstroj d.o.o.
Dizajn i programiranje Internet stranice: Tomislav Uvodić, Konrad Mulvaj, Hrvoje Blažeković
Grafičko oblikovanje Montažstroja: Konrad Mulvaj, Ivana Putica, Ira Payer, Darko Fritz, Vedran Gulin, Zoran Đukić
Fotografije: Boris Cvjetanović, Boris Štajduhar, Damir Žižić, Emile Waagenaar, Fulvio Rubesa, Karim Kurtović, Mara Bratoš, Marko Ercegović, Radomir Sarađen, Renata Škrinar, Saša Novković, Walter Sirotić, Barbara Šarić, Kristina Marić, Ivan Gundić, Konrad Mulvaj
Tekstovi: Dinka Bujas, Nataša Mihoci, Borut Šeparović, Jasna Žmak
Uredništvo: Borut Šeparović

Projekt preobrazbe i razvoja Montažstrojeve web stranice realiziran je uz pomoć programa “Podrška za razvoj publike” Zaklade “Kultura nova” u 2018. godini.
Izvorni projekt izrade Montažstrojeve web stranice realiziran je uz pomoć programa “Poduzetništvo u kulturi” Ministarstva kulture Republike Hrvatske u 2011. godini