KOMUNIZAM DE LUXE (2C)

Korisnici i razvoj publike projekta KOMUNIZAM DE LUXE*

Iako je projekt “KOMUNIZAM DE LUXE” zbog svoje teme, ali i načina prezentacije namijenjen i dostupan najširoj javnosti, očekujemo najveći interes kod novih zaposleni ljudi koji osjećaju ili će tek osjetiti posljedice ove korona krize. To su zaposlenici koji su tek “u izgradnji karijere”, ali i ljudi srednje dobi u uslužnim i proizvodnim djelatnostima kojima lockdown i općenito smanjeno poslovanje prijeti gašenjem radnog mjesta. Zbog ozbiljnosti nadolazeće ekonomske krize, ovaj projekt obuhvaća i mladu populaciju koja tek ulazi na “tržište rada” (srednjoškolci i studenti) budući da će se političke i ekonomske odluke te zaključci doneseni na osnovu ovih okolnosti definitivno odraziti na buduću organizaciju rada i samog zapošljavanja. Želimo ih povezati kroz umjetnički proces, pritom proučavajući temu radništva i u projektu prezentirati njihovu perspektivu na navedenu temu ali i komentar na aktualne političke procese. S njima ćemo proučavati prednosti i nedostatke minimalnog temeljnog dohotka; te je li takav eksperiment potreban Hrvatskoj? Također projekt je usmjeren na osobe koje su samozaposlene i neovisne o nekom konkretnom poslodavcu kao što su npr. slobodni umjetnici, ali i drugi. Cilj je navedene skupine tj. publiku angažirati kao sudionike odnosno sukreatore sadržaja ovog projekta povezivajući ih međusobno i vodeći razgovore s njima o ovoj bitnoj temi. 

Projekt ćemo komunicirati i promovirati na tragu već ustaljenih praksi, ali ćemo ga nadograditi na način da ćemo ga prenijeti u potpunosti u virtualnu sferu te će na neki način njegavo promocija biti i dio njegove “virtualne” izvedbe. Također, tako ćemo značajnije uspjeti pratiti, evaluirati i unapređivati medijske učinke. Svaka rasprava i pitanje koje obrađuje funkcionira kao samostalna cjelina koja nudi publici određene poruke, spoznaje ili teme za promišljanje te zbog svog digitalnog formata omogućava veću raznovrsnost publike i daje joj slobodu da bira pojedine teme ukoliko nije u mogućnosti prisustvovati u svim raspravama. Multimedijsko određenje projekta nudi mogućnost pristupa publici putem više kanala počevši od platforme na kojoj će projekt biti uvijek dostupan pa do društvenih mreža a time eventualno i mobilnih uređaja.