Subject: FW: MITROPA_MONTAŽSTROJ_prigovor na rezultate Javnog poziva

From: potporeumjetnicima Date: 4 January 2021 at 14:47:50 GMT+1

From: potporeumjetnicima <potporeumjetnicima@min-kulture.hr>
Subject: FW: MITROPA_MONTAŽSTROJ_prigovor na rezultate Javnog poziva
Date: 4 January 2021 at 14:47:50 GMT+1
To: “uomitropa@gmail.com” <uomitropa@gmail.com>
Cc: “sanjasamanovic@gmail.com” <sanjasamanovic@gmail.com>, “borut.separovic@montazstroj.hr” <borut.separovic@montazstroj.hr>, “info@montazstroj.hr” <info@montazstroj.hr>, Prilagodba digitalna <digitalna.prilagodba@min-kulture.hr>

Poštovani,
suradnja s drugim pravnim osobama navedena je u smjernicama Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja, ali prijavljeni projekt primarno se nadovezuje na prethodne aktivnosti i projekte umjetničkog kolektiva Montažstroj (za koje je ostvarena potpora u okvirima redovnog programskog financiranja) koji nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj javni poziv, a ne umjetničke organizacije Mitropa koja je nositelj projekta i prijave na ovaj javni poziv.
S obzirom na navedeno, a vodeći računa i o nepostojanju dvostrukog financiranja u ovom slučaju kod dvije pravne osobe, vaš projekt nije ostvario sufinanciranje. Smatramo da je projekt kvalitetan te vas upućujemo da pratite daljnje javne pozive Ministarstva koji će za prilagodbu postojećih aktivnosti uključivati udruge kao prihvatljive prijavitelje.
S poštovanjem,

Ministarstvo kulture i medija