MORA VAM BITI JASNO DA SE SVIJET PROMIJENIO I DA VIŠE NIKAD NIŠTA NEĆE BITI ISTO